West Valley K8

Nathalya Avila Nathalya Avila

Nathalya Avila

Paraprofessional

Cassandra Barraza Cassandra Barraza

Cassandra Barraza

Paraprofessional

Alma Castaneda Alma Castaneda

Alma Castaneda

Paraprofessional

Arely Castruita Arely Castruita

Arely Castruita

Paraprofessional

Julian Cuenca Julian Cuenca

Julian Cuenca

Paraprofessional

Kelsea Fox Kelsea Fox

Kelsea Fox

Paraprofessional

Dayna Hamilton Dayna Hamilton

Dayna Hamilton

Paraprofessional

Alicia Hofeling Alicia Hofeling

Alicia Hofeling

Paraprofessional

Bobbie Nichols Bobbie Nichols

Bobbie Nichols

Paraprofessional

Aly Nageli Aly Nageli

Aly Nageli

Paraprofessional

Adriana Rosales Adriana Rosales

Adriana Rosales

Paraprofessional

Brandon Tafolla Brandon Tafolla

Brandon Tafolla

Paraprofessional

Bailey Tafoya Bailey Tafoya

Bailey Tafoya

Paraprofessional

Fabiola Zarate Fabiola Zarate

Fabiola Zarate

Paraprofessional